De prijs

 

STICHTING HESTER VAN EEGHEN LEATHER DESIGN te Amsterdam daagt jou uit je in je tassenontwerp te laten inspireren door door de verbinding aan te gaan tussen het heden en het verleden, hetzij in materialen, het zij in vorm, waarbij de spanning zichtbaar wordt tussen toen en nu!

De prijs
De winnaar krijgt de kans om:


De kosten die betrekking hebben op de productie van de 30 tassen zijn voor rekening van de Stichting Hester van Eeghen Leather Design. Daarnaast mag de winnaar de tassen zelf verkopen en de opbrengst hiervan investeren in zijn/haar toekomst als leerbewerker.

Voorwaarden prijsaanvaarding